Logo estrella Unitat - Argentona per la RepúblicaUnitat - Argentona per la República

Regidors

Eudald Calvo

1 Eudald Calvo

Alcaldia, Serveis Generals, Hisenda i Mitjans de Comunicació

Gina Sabadell

2 Gina Sabadell

Recursos Humans, Igualtat, Participació, Transparència, Joventut i Gent Gran

Pere Espelt

3 Pere Espelt

Espai Públic, Mobilitat, Urbanisme i Habitatge

Joan Mª Pascual

4 Joan Mª Pascual

Medi Ambient, Salut Pública i Benestar Animal, Benestar Social i Cohesió Territorial

Montse Cervantes

5 Montse Cervantes

Festes, Policia i Serveis

Quim Perejoan

6 Quim Perejoan

Educació i Esports

Àngel Puig

7 Àngel Puig

Cultura, Patrimoni, Cooperació i Solidaritat i Promoció Econòmica

Pere Móra

8 Pere Móra

Obres Públiques i Companyia d'Aigües