Logo estrella Unitat · Argentona per la República} Unitat · Argentona per la República

Què és Unitat?

Foto Font de Sant Domènec

Som independents

Unitat va nèixer com a una agrupació de partits, al voltant d’uns objectius republicans comuns. El projecte va ser ben rebut i Unitat obtingué un 39,99% dels vots a les eleccions municipals de l’any 2019.

Una sèrie de fets aliens a la política municipal van influir negativament en la gestió del govern que es va formar: una epidèmia que ens va obligar a estar a casa, la mort d’un regidor, la marxa d’una regidora a una altra administració i la substitució de l’alcalde per un comportament ètic rebutjat per la resta del partit.

Malgrat tot, el govern ha aconseguit algunes fites meritòries: les aprovacions del Pla d’Ordenació Urbana Municipal i del Pla parcial del Collell, la restauració de l’edifici Puig i Cadafalch, la municipalització del Museu del Càntir i el local social de Les Ginesteres. Cal destacar també el reconeixement i atracció que han creat les nostres festes i activitats culturals com ho demostren la Fira Argillà i el Festival Sense Portes.

Quasi tots els partits i associacions que varen crear UNITAT han pensat que aquest projecte no donava ja per més i han decidit separar-se’n.

Queden, doncs, dins d’aquesta nova Unitat les persones independents que no estan disposades a seguir les consignes de cap partit i no lliuraran a ningú els vots que obtinguin. Creiem en el projecte inicial i estem disposats a girar l’actual situació de desencís. Hi ha entusiasme i una clara voluntat per a fer-ho.

Som independentistes

Nova Unitat reconeix els resultats de la votació del primer d’octubre del 2017 i accepta com a vàlida la declaració solemne d’independència que va proclamar el nostre parlament el 28 d’octubre del mateix any. Només la por o la desídia d’alguns governants ha impedit el control del territori, de les finances i del sistema judicial. El nostre ajuntament es posarà al costat del govern i del parlament si prenen decisions per a aconseguir aquests objectius. Estarem al costat de l’Assemblea Nacional Catalana, el Consell de la República i l’Associació de Municipis per la Independència.

Encara que els ajuntaments no tinguin competències per a aconseguir la independència, sí poden aplicar -i ho farem- polítiques basades en valors republicans, humanistes, igualitaris, que no facin discriminacions per raó de gènere, de cultura, d’ètnia o de creences.

Foto Font de Sant Domènec

Estem enamorats d’Argentona

Un lloc on la gent viu bé i un entorn agradable. Dues coses que volem millorar.

Per a les persones, reforçarem el diàleg creant el telèfon “Parla amb l’alcalde”, incentivarem o crearem consells de participació que tindran veu en els expedients municipals, agilitzarem la gestió municipal evitant retards injustificables, farem habitatges de lloguer assequible per a joves i gent gran, farem el possible per a consensuar i tenir un hotel d’entitats, executarem el projecte modificat de la Biblioteca amb aparcament, crearem parcs infantils i espais de salut a l’aire lliure, facilitarem l’accés de les persones necessitades als serveis bàsics, millorarem l’oferta de PFI i impulsarem una FP de grau mitjà, potenciarem l’ús del català i impulsarem la Memòria Històrica.

Pel que respecta al territori, promourem la millora del paisatge urbà, endreçarem voreres i paviments, impulsarem una mobilitat sostenible amb vehicles elèctrics i aparcaments al centre, farem un pla anual de millores i manteniment dels edificis escolars i esportius, desenvoluparem el Collell per a obtenir habitatges i equipaments, netejarem els carrers de defecacions, adequarem vies d’accés als veïnats, reduirem el balanç energètic amb panells fotovoltaics, farem del Cros un veïnat sostenible, lligat al nucli, crearem un transport entre els veïnats i el nucli i tractarem els veïnats com a sol urbà consolidat.

Per a fer-ho, però, haurem d’activar una maquinària municipal, que avui sembla aturada. Haurem de tornar la il·lusió als treballadors públics, amb qui crearem equips mixtes que pensin i executin projectes en benefici del poble. I farem junts reunions periòdiques per a determinar objectius i fixar calendaris d’actuació.