Logo estrella Unitat · Argentona per la República} Unitat · Argentona per la República

Unitat · Argentona per la República ha pres la decisió de no entrar a formar part del govern que, en principi, encapçalarà Tots per Argentona

Reunits en assemblea, i després de diverses reunions amb Tots per Argentona, Unitat · Argentona per la República ha pres la decisió de no entrar a formar part del govern que, en principi, encapçalarà aquesta candidatura.

Tots per Argentona ha obtingut un 29% del vots vàlids emesos. Si tenim, però, en compte l’elevat grau d’abstenció, els 1.370 vots obtinguts representen, en el total dels 9.998 vilatans amb dret a vot, només un 13,70% de la voluntat popular.

És obvi que en aquestes condicions s’hauria d’imposar la voluntat d’arribar a acords basats en els respectius programes. Unitat ha manifestat des del començament de la campanya electoral, en reunions celebrades amb tots els caps de llista, la voluntat d’arribar a consens en els temes conflictius i no imposar criteris que només defensés una candidatura.

En les converses mantingudes, després de les eleccions, amb Tots per Argentona, aquesta voluntat no l’hem pogut constatar. Tots per Argentona ens ha ofert regidories sense parlar de programes, donant per suposat que, essent ells els guanyadors, la resta havíem d’acceptar desenvolupar les seves propostes. En els casos de desacords de programa evidents, la seva proposta era que nosaltres entréssim a governar i, amb el temps, miraríem d’arreglar els temes conflictius, sense concretar, en cap cas, els mecanismes que utilitzaríem.

Unitat els ha proposat crear, abans de pactar, una comissió mixta que elaborés una “Carta de Compromisos”, de manera que quedés constància per escrit dels temes en els que els dos partits estem d’acord i la proposta d’un mecanisme de consultes externes vinculants en cas de desacord. Fins avui no s’ha rebut resposta a aquesta proposta.

Un ajuntament funciona sobre la base de dos pilars fonamentals: els serveis a les persones i els serveis territorials. Qui encapçala els primers és la persona que ostenta l’alcaldia. Qui és el responsable dels segons és el regidor d’urbanisme. No creiem que sigui correcte que en un pacte en què els dos partits es necessiten, un d’ells ostenti ambdues responsabilitats. A més, no compartim el criteri de Tots per Argentona de condicionar quines persones han d’ocupar càrrecs de responsabilitat, pel que suposa d’ingerència en els altres partits.

Finalment, no ha estat possible el pacte per la seva postura irreductible i l’absència de disponibilitat per treballar per arribar a solucions de consens sobre temes divergents com la Velcro, la Biblioteca, el desenvolupament del Collell, el Museu del Càntir, la Fira Argillà o una planificació global d’aparcament per a vehicles al poble. En aquestes condicions, si Unitat formés part del govern, estaria renunciant a desenvolupar una part fonamental del seu programa.